Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cũng là một cách tiết kiệm. Vậy thì tham gia bảo hiểm nhân thọ có khác gì việc gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng?

141 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Nói chung, BHNT vừa có tính bảo vệ, vừa có tính tiết kiệm. Nếu có rủi ro xảy ra, thì quyền lợi được chi trả sẽ là phao an toàn tài chính cho gia đình. Nếu may mắn không có rủi ro xảy ra thì giá trị hợp đồng bảo hiểm chính là khoản tiết kiệm của khách hàng.

Yếu tố bảo vệ khi chẳng may có rủi ro xảy ra chính là điểm khác biệt cơ bản giữa tham gia BHNT và gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Khi hợp đồng BHNT được công ty bảo hiểm chấp thuận, người tham gia bảo hiểm đã ngay lập tức được bảo vệ an toàn tài chính với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng, bất kể là khách hàng đã tham gia bao lâu, đã nộp bao nhiêu phí bảo hiểm. Trong khi đó, ngân hàng chỉ có trách nhiệm với số tiền mà khách hàng đã gửi vào, cho dù có hay không có rủi ro xảy ra với khách hàng.

Một điểm khác biệt nữa cũng cần nhắc tới là BHNT giúp khách hàng tiết kiệm một cách kỷ luật hơn (qua việc đóng phí bảo hiểm định kỳ), và vì thế, ít bị cám dỗ bởi các chi tiêu tùy hứng.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.