Bảo hiểm nhân thọ có lợi ích gì đối với xã hội, với nền kinh tế?

142 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội, cho nền kinh tế của một quốc gia.

  • BHNT hỗ trợ tạo dựng sự ổn định xã hội thông qua việc đảm bảo an toàn tài chính và qua đó giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho khách hàng tham gia bảo hiểm,
  • BHNT giúp giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình không may qua đời,
  • BHNT giúp tạo công ăn việc làm ổn định với thu nhập thỏa đáng cho rất nhiều người,
  • BHNT giúp huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước.
Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.