Đâu là tiêu chí nào để lựa chọn công ty Bảo hiểm phù hợp?

164 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0
  1. Tiềm lực kinh tế của công ty bảo hiểm: Tổng tài sản, Tổng vốn điều lệ, Tỉ lệ biên khả năng thanh toán
  2. Quy mô và độ bao phủ của doanh nghiệp Bảo hiểm trên thị trường: Tổng số Tư vấn viên, Số văn phòng đại diện, Ngân hàng đối tác, Cơ sở y tế liên kết bảo lãnh viện phí
  3. Báo cáo về hoạt động kinh doanh các năm gần đây, và hoạt động đầu tư đối với công ty bảo hiểm kinh doanh các sản phẩm liên kết đơn vị
  4. Tổng số khách hàng được bảo vệ và chi trả, cũng như lịch sử chi trả và bồi thường của công ty trước đây tại Việt Nam và khu vực bản thân hiện đang sinh sống
  5. Các đánh giá phản hồi về chất lượng dịch vụ của thương hiệu, sẵn sàng giải thích mọi thông tin liên qua và hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng trong suốt thời hạn hợp đồng
  6. Các hoạt động khác của thương hiệu
  7. Quan trọng nhất: Công ty Bảo hiểm hiện đang cung cấp Gói sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhu cầu bảo hiểm của đối tượng được bảo hiểm

Thông tin thêm:

Tất cả các công ty Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ hiện đang kinh doanh hợp pháp tại thị trường Việt Nam đều thuộc sự quản lý của bộ tài chính.

Để được cấp phép hoạt động kinh doanh, công ty bảo hiểm cần đảm bảo “số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định”, mức vốn pháp định theo từng mô hình như sau:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ: 300 tỷ đồng Việt Nam
  • Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ: 600 tỷ đồng Việt Nam
  • Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam

Đọc thêm tại: Văn bản “Cấp phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm” trên công thông tin điển tự quốc gia

Điều này đảm bảo trong trường hợp xấu nhất công ty bảo hiểm hoạt động thua lỗ thì vẫn có cơ sở chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Ngoài ra tất cả sản phẩm bảo hiểm trước khi được cung cấp cho khách hàng đều được thông báo với bộ tài chính, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chung nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Việc cần làm đầu tiên khi lựa chọn công ty bảo hiểm là xác định đúng nhu cầu bảo hiểm, liên hệ hotline: 090 179 1292 để được tư vấn

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.