Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm những gì?

284 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Sở dĩ hợp đồng bảo hiểm quan trọng vì đây là cơ sở căn cứ để công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi cho người tham gia. Vì thế, người tham gia cần đọc kỹ hợp đồng trước khi ký tên, nhằm bảo vệ lợi ích và giảm sai sót không mong muốn.

Thông thường, một bộ hợp đồng bảo hiểm cơ bản bao gồm những loại giấy tờ sau:

  • Đơn yêu cầu bảo hiểm;
  • Giấy xác nhận bảo hiểm;
  • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm;
  • Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm;
  • Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bổ trợ (nếu có);
  • Bản phụ lục và thỏa thuận khác (bao gồm tất cả đơn từ, bản kê khai, bản trả lời hay bất kỳ chứng nhận y tế nào) của hai bên trong quá trình giao kết hợp đồng.
Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.