Làm sao để tôi có thể lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất?

148 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Để có được sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất, bạn cần:

  • Xác định mục tiêu, nhu cầu và mong muốn của mình, và
  • Liên hệ AIA Việt Nam để nhận sự tư vấn từ các đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp.

Với công cụ “Kiểm tra sức khỏe tài chính”, các Đại lý bảo hiểm/chuyên viên hoạch định tài chính của AIA Việt Nam sẽ phân tích, hoạch định các kế hoạch tài chính cùng bạn. Trên cơ sở này, họ sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn  sản phẩm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mình.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.