Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ khác với người được bảo hiểm thế nào?

285 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Nhiều người nghĩ “người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ” và “người được bảo hiểm” là một. Nhưng thực tế, cả hai thuật ngữ có bản chất không hề giống nhau.

Người được bảo hiểm là đối tượng mà các điều khoản trong hợp đồng hướng tới, được ghi nhận trong Trang hợp đồng tương ứng với sản phẩm chính. Trong khi đó, người thụ hưởng là cá nhân hoặc tổ chức được bên mua bảo hiểm chỉ định nhận quyền lợi (theo quy tắc điều khoản sản phẩm quy định). Đồng thời, được ghi tên trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).

Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai, bao gồm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người không có huyết thống trong gia đình. Nếu người được bảo hiểm chính tử vong thì người thụ hưởng được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Ví dụ:

  • Anh A (40 tuổi, TP HCM) đã ký hợp đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ và thực hiện đóng phí định kỳ theo hợp đồng thì anh A là bên mua bảo hiểm.
  • Trong hợp đồng quy định anh A được bảo hiểm cho các rủi ro có thể gặp phải thì anh A cũng được gọi là người được bảo hiểm.
  • Nếu chẳng may, anh A gặp phải sự kiện bảo hiểm (được quy định trong hợp đồng) và tử vong thì công ty bảo hiểm thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thân của anh A. Như vậy, người thân của anh A là người thụ hưởng.

Nguồn: prudential – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.