Tham gia bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá bao nhiêu là đủ?

133 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Thông thường, sản phẩm bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp được xác định dựa trên các yếu tố quyết định sau:

  • Mục tiêu mà khách hàng dự tính thực hiện sau một khoảng thời gian xác định,
  • Số tiền tối thiểu mà khách hàng cần để thực hiện mục tiêu đó,
  • Khách hàng cần được bảo vệ trước những rủi ro nào, và
  • Khả năng đóng phí bảo hiểm (tiết kiệm) của khách hàng…

Tại AIA Việt Nam, các đại lý bảo hiểm/chuyên viên hoạch định tài chính của chúng tôi được trang bị công cụ “Kiểm tra sức khỏe tài chính” để giúp khách hàng xác định sản phẩm bảo hiểm cũng như số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của bản thân và gia đình họ.

Nếu nói về con số phỏng chừng, các chuyên gia tài chính cho rằng, để đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình, một người trụ cột nên được bảo hiểm với số tiền khoảng 10 lần thu nhập hàng năm của mình.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.