Tôi thấy hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm của AIA Việt Nam có gì đặc biệt để tôi phải cân nhắc tham gia?

240 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường có thể có những chi tiết quyền lợi giống nhau và cũng có những điểm khác nhau.

Trong những dòng sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới của AIA Việt Nam, chúng tôi đã nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng nhằm mang đến không chỉ những quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm thiết thực cho khách hàng của mình, mà còn giúp khách hàng có thể thay đổi giải pháp bảo hiểm phù hợp với những nhu cầu thay đổi trong tương lai.

Chúng tôi có thể liệt kê một số điểm khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường như sau:

  • quyền lợi bảo hiểm được tăng gấp đôi trong trường hợp người được bảo hiểm không may bị tử vong do tai nạn,
  • hỗ trợ tài chính khi khách hàng bị ung thư với quyền lợi được chi trả thêm hoặc tạm ứng trước từ quyền lợi khác,
  • quyền lợi tăng thêm cho những khách hàng không hút thuốc lá, hoặc khách hàng không hút thuốc lá sẽ được hưởng mức phí bảo hiểm thấp hơn,
  • tính linh hoạt cao giúp khách hàng có thể chủ động thay đổi số tiền bảo  hiểm, mức phí đóng và quyền lợi đáo hạn khi nhu cầu thay đổi,
  • một số sản phẩm còn cho phép khách hàng tăng số tiền bảo hiểm khi có những sự kiện lớn trong cuộc đời (như kết hôn, sinh con) mà không cần bằng chứng về sức khỏe và tài chính,
  • có sản phẩm cho phép khách hàng chuyển đổi từ một hợp đồng cung cấp sự bảo vệ ngắn hạn sang những sản phẩm khác không chỉ dài hạn hơn mà còn có yếu tố tiết kiệm, đầu tư khi nhu cầu của khách hàng thay đổi.

Bên cạnh đó, AIA Việt Nam luôn nỗ lực để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất và những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng của mình thông qua các mô hình văn phòng và mô hình dịch vụ sáng tạo, độc đáo.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.