Trong gia đình, nên mua bảo hiểm cho ai thì tốt nhất?

147 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Lý tưởng thì trong một gia đình thành viên nào cũng nên có bảo hiểm nhân thọ (BHNT) với sản phẩm và số tiền bảo hiểm phù hợp.

Tuy nhiên, xuất phát từ ý nghĩa cơ bản của BHNT là đảm bảo an toàn tài chính, nên trong một gia đình người đầu tiên nên tham gia bảo hiểm nhân thọ là người trụ cột (tức là người mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình). Bằng cách đó, nếu không may có rủi ro xảy ra với người trụ cột, cả gia đình sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho người dân Việt Nam, khi khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với AIA , tất cả các thành viên gia đình của khách hàng (cha mẹ, vợ/chồng, con, …) có thể tham gia sản phẩm bổ sung trong cùng hợp đồng này.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.