Vì sao cần mua bảo hiểm nhân thọ?

158 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Bảo hiểm nhân thọ ra đời xuất phát từ nhu cầu bảo vệ tài chính người tham gia trước rủi ro trong cuộc sống. Vào những thời điểm khó khăn nhất, đối diện với các vấn đề về sức khỏe hay những lo âu về tài chính, người tham gia càng nhận ra giá trị của bảo hiểm nhân thọ. Khi chọn tham gia giải pháp này, khách hàng nhận được rất nhiều quyền lợi, từ chăm sóc y tế, hỗ trợ viện phí đến hỗ trợ thu nhập trước biến cố, hỗ trợ đóng phí và đảm bảo tương lai của con trẻ.

Ngoài ra, đây cũng là một kênh tài chính dài hạn để đầu tư và tiết kiệm an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mục tiêu chính của bảo hiểm là bảo vệ. Vì thế, khoản lãi tiết kiệm của bảo hiểm nhân thọ không thể so sánh với lãi suất ngân hàng hoặc các kênh đầu tư khác.

Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vô cùng phong phú với nhiều lợi ích khác nhau. Do đó, bạn cần xác định nhu cầu ưu tiên để lựa chọn các loại bảo hiểm nên mua. Ví dụ:

  • Nếu mong muốn cho con đi du học thì hãy lựa chọn bảo hiểm nhân thọ giáo dục.
  • Nếu bạn chú trọng đến nhu cầu đầu tư, tích lũy sinh lời thì nên chọn các gói bảo hiểm liên kết đầu tư.
  • Trường hợp cần chuẩn bị quỹ tài chính cho tuổi về hưu an nhàn, ngay từ bây giờ hãy tham gia các sản phẩm bảo hiểm hưu trí.
Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.