Các Loại Hình Bảo Hiểm Nhân Thọ Trên Thị Trường

Phân loại theo phương thức tham gia

1. Bảo hiểm nhân thọ cá nhân

 • Là loại bảo hiểm thực hiện dưới hình thức người tham gia bảo hiểm là cá nhân.
 • Cá nhân tự nguyện tham gia 1 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm chính có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng 1 hợp đồng.

2. Bảo hiểm nhân thọ nhóm, gia đình

 • Là loại bảo hiểm theo hình thức tập thể có kèm theo danh sách cá nhân là người được bảo hiểm.
 • Thường là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm

Phân loại theo phạm vi bảo hiểm

1. Bảo Hiểm Sinh Kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Tại Việt Nam bảo hiểm sinh kỳ vẫn được quy định theo Luật kinh doanh bảo hiểm nhưng trên thực tế hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ không triển khai sản phẩm này.

Đặc điểm:

 • Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết.
 • Phí bảo hiểm đóng một lần
 • Nếu trợ cấp định kỳ đến khi chết thì thời gian không xác định.

Mục đích:

 • Đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hay khi tuổi cao sức yếu.
 • Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi già.
 • Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

2. Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ còn được gọi là bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn. Đây là hợp đồng được ký để đảm bảo tài chính cho người thụ hưởng nếu người mua bảo hiểm mất đột ngột trong thời hạn quy định trong hợp đồng.

Với loại hình bảo hiểm này, nếu cái chết không xảy ra trong thời gian đó thì người được bảo hiểm không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào. Ngược lại, nếu có cái chết xảy ra trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, công ty BH có trách nhiệm thanh toán số tiền BH cho người thụ hưởng được chỉ định. 

Đặc điểm

 • Thời hạn bảo hiểm được xác định
 • Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm mang tính tạm thời
 • Mức phí thấp vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được BH.

Mục đích

 • Đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất
 • Bảo trợ cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn
 • Thanh toán nợ về những khoản vay hoặc thế chấp của người được BH

3. Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ ít triển khai thêm mới sản phẩm bảo hiểm trọn đời.

Bảo hiểm trọn đời có các loại như: BHNT trọn đời đóng phí liên tục; đóng phí một lần; quy định số lần đóng phí; hay BHNT trọn đời phi lợi nhuận; có tham gia chia lợi nhuận.

Đặc điểm:

 • Số tiền bảo hiểm trả 01 lần khi người được bảo hiểm chết
 • Thời hạn BH không xác định
 • Có thể đóng BHNT một lần hoặc đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm
 • Phí BH cao hơn so với sinh mạng có thời hạn vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra nên số tiền bảo hiểm chắc chắn phải chi trả

Mục đích:

 • Đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình và bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau hay lo cho con cái khi con trưởng thành.

4. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm chủ lực của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam.

Ngoài ra Bảo hiểm hỗn hợp là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm, số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người được bảo hiểm chết hoặc sống đến đáo hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm được xác định trước. Bảo tức sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng. 

Đặc điểm:

 • Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được BH bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm xác định (thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm…)
 • Phí BH thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.
 • Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia.

Mục đích:

 • Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân. Hơn nữa là tạo lập quỹ giáo dục cho con cái, lập quỹ tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, hưu trí khi về già, trả nợ khi không còn khả năng tài chính…

5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm trả tiền định kỳ có thể được đóng một hoặc nhiều lần. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu người thụ hưởng mất.

6. Bảo hiểm liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp bạn thỏa mãn đồng thời 2 mục đích là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm, đầu tư tài chính. Phí đóng tham gia bảo hiểm sẽ được chia thành 2 phần đó là phần bảo hiểm và phần đầu tư

Hai sản phẩm tiêu biểu nhất của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị.

7. Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là một loại bảo hiểm nhân thọ mà các công ty bảo hiểm đưa ra nhằm bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm hưu trí có 2 loại là dành cho cá nhân và dành cho nhóm người lao động.

Phân loại theo mục đích

1. Bảo hiểm bảo vệ

Trong thời đại 4.0, nhiều gia đình Việt dù nhận đủ lương hàng tháng, có nơi ăn chốn ở mỗi ngày nhưng vẫn chưa đủ an tâm và hạnh phúc. Bởi họ còn vướng bận nhiều mối lo khác trong cuộc sống, đó là nguy cơ ốm đau, bệnh tật, tai nạn hoặc thất nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước nỗi lo ấy, bảo hiểm bảo vệ được xem là giải pháp tối ưu, góp phần bảo vệ toàn diện cho người tham gia trước những rủi ro ảnh hưởng tới sinh mạng. Ngoài ra, bảo hiểm còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí y tế mỗi khi bệnh tật, ốm đau xảy đến.

2. Bảo hiểm tích lũy

Bảo hiểm tích lũy (bảo hiểm tiết kiệm) là dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống có tham gia chia lãi, với mức phí đóng được tập trung vào một quỹ, gọi là Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Đây được xem là điểm tựa tài chính vững chắc, hỗ trợ người tham gia xây dựng quỹ tài chính, phòng khi có rủi ro xảy ra.

Ngoài ra, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tích lũy, người tham gia còn có thể chủ động tùy chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với nhu cầu của bản thân, từ đó linh hoạt thực hiện những dự định đã đề ra.

3. Bảo hiểm đầu tư

Bảo hiểm đầu tư (hay còn gọi bảo hiểm liên kết đầu tư) là sản phẩm kết hợp tính năng bảo vệ của bảo hiểm và cơ hội gia tăng giá trị tài sản hiệu quả, lâu dài trong nhiều năm.

Bảo hiểm đầu tư đang trở thành xu hướng phổ biến, được nhiều người lựa chọn, nhờ thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

4. Bảo hiểm hưu trí

Nếu như ở các quốc gia Mỹ, Canada hoặc Pháp, người về hưu có 3 nguồn thu nhập: bảo hiểm hưu trí bắt buộc; bảo hiểm hưu trí tự nguyện (dựa trên thoả ước lao động giữa doanh nghiệp và người lao động); hưu trí tiết kiệm cá nhân (được hình thành thông qua quá trình tích lũy tài sản riêng) thì ngược lại ở Việt Nam, người lao động chỉ sở hữu nguồn thu nhập duy nhất, đó là lương hưu của bảo hiểm xã hội. Điều này tạo ra áp lực tài chính, khiến người lao động khi về già phải phụ thuộc vào con cháu và khó có thể tự bảo vệ cuộc sống trước rủi ro.

Chính vì thế, bảo hiểm hưu trí được hiểu là sản phẩm cung cấp nguồn thu nhập bổ sung trong trường hợp người tham gia mất khả năng lao động hoặc về hưu. Với mức trợ cấp định kỳ, người được bảo hiểm có thể tự chủ tài chính, tự chăm sóc sức khỏe cũng như bảo vệ bản thân trước biến cố bất ngờ.

5. Bảo hiểm giáo dục

Khi cuộc sống trở nên hiện đại, các bậc phụ huynh có mong muốn con cái được tiếp cận môi trường giáo dục tốt nhất, để vừa được thăng tiến trong sự nghiệp, vừa tự tin theo đuổi ước mơ. Để hiện thực hóa điều này, nhiều gia đình trẻ đã tham gia các gói bảo hiểm giáo dục cho con ngay từ rất sớm, thậm chí ngay khi bé còn trong bụng mẹ.

Bảo hiểm giáo dục (hay còn gọi là bảo hiểm an sinh giáo dục) là gói bảo hiểm được thiết kế dành cho trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy, tạo điểm tựa tài chính cho con vì một tương lai tươi sáng.

Phân loại theo hình thức hợp đồng

 • Bảo hiểm chính là sản phẩm chính mà người tham gia thỏa thuận và ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm.
 • Bảo hiểm bổ trợ là các sản phẩm phụ có điều khoản riêng được thiết kế đính kèm với hợp đồng bảo hiểm chính, nhằm mục đích gia tăng quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người được bảo hiểm. Bảo hiểm bổ sung có thời hạn chỉ 1 năm, hết 1 năm lại tái tục hợp đồng

Như vậy, các loại hình bảo hiểm nhân thọ ở trên dù khác nhau về bản chất, nhưng chung quy đều mang đến lợi ích bảo vệ, hỗ trợ cho người tham gia phải không nào? Hãy tin rằng bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính bạn đang tìm kiếm. Dù rủi ro xảy ra, dù bất hạnh xảy đến, bảo hiểm luôn là điểm tựa vật chất và tinh thần vững chắc nhất để bạn mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua khó khăn.

Liên hê hotline: 090 179 1292 để được các chuyên viên tư vấn thâm định sức khoẻ tài chính của gia đình bạn và lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù hợp

Nguồn: Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment