• Là quy định về những trường hợp, tình huống, rủi ro nào Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả và số tiền chi trả là bao nhiêu.
  • Được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment