Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhóm

Một số quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm nhóm: : Bảo hiểm Tử vong và thương tật cho tai nạn, Hỗ trợ thu nhập, Hỗ trợ viện phí, Bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Lợi ích của Sản phẩm bảo hiểm nhóm: Gia tăng phúc lợi cho nhân viên, từ đó gia tăng độ hài lòng & sự trung thành của nhân viên đối với Doanh nghiệp/Công ty

san pham bao hiem nhom 01

Là loại hình Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà:

  • Bên mua bảo hiểm là Doanh nghiệp/Công ty – tức là người sử dụng lao động.
  • Bên được bảo vệ và nhận quyền lợi bảo hiểm là nhân viên của Doanh nghiệp/Công ty đó – tức là người lao động.
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm. Để tiếp tục quyền lợi bảo hiểm nhóm, Doanh nghiệp/Công ty phải tiến hành tái ký Hợp đồng bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment