• Là khoảng thời gian giữa mỗi lần đóng phí bảo hiểm.

Ví dụ: Nếu định kỳ đóng phí là hàng Quý, bạn sẽ cần đóng phí bảo hiểm cho Công ty sau mỗi 3 tháng.

  • Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm và tình hình tài chính, bạn có thể lựa chọn định kỳ đóng phí là: hàng Quý, hàng Nửa năm, hoặc hàng Năm.
  • Bạn có thể yêu cầu thay đổi Định kỳ đóng phí với Công ty bảo hiểm nếu có nhu cầu.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment