• Là số tiền bên mua bảo hiểm nhận được khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.
  • Giá trị hoàn lại sẽ khác nhau tùy theo Sản phẩm bảo hiểm.
  • Nếu thời điểm hủy hợp đồng càng sớm thì giá trị hoàn lại càng thấp.

Khi Hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể:

  • Tạm ứng để nộp phí bảo hiểm tự động.
  • Tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của bản thân.
gia tri hoan lai la gi 02

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment