Là giá tiền của mỗi đơn vị quỹ.

Giá đơn vị quỹ = Giá trị quỹ/ Số lượng Đơn vị quỹ

Ví dụ:

  • Tổng tài sản ròng của một Quỹ đầu tư là 1 tỷ VND
  • Số lượng đơn vị quỹ là 100.000 đơn vị

=> Giá đơn vị quỹ sẽ là: 1.000.000.000/100.000 = 10.000 (VND)

Vậy, Quỹ này có 100.000 đơn vị quỹ, mỗi đơn vị quỹ có giá trị 10.000 VND

Giá đơn vị quỹ phụ thuộc vào tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư. Nếu Quỹ đầu tư hoạt động tốt: Giá đơn vị quỹ sẽ tăng và ngược lại.

Là thuật ngữ được dùng trong sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment