Giá trị quỹ là giá trị tài sản ròng một Quỹ đầu tư

Giá trị quỹ = Số lượng Đơn vị quỹ x Giá đơn vị quỹ

Ví dụ:

=> Vậy tổng giá trị tài sản của Quỹ đó là: 100.000 x 10.000 = 1 tỷ VND

Là thuật ngữ được dùng trong sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị.

Giá trị quỹ sẽ liên tục được cập nhật trên cổng thông tin của Công ty bảo hiểm, cũng như trong các Báo cáo thường niên cho Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment