Hợp Đồng Bảo Hiểm

  • Là thỏa thuận giữa Khách hàng (Cá nhân/ Tổ chức) và Công ty Bảo hiểm.
  • Là căn cứ để Công ty Bảo hiểm chi trả quyền lợi cho Khách hàng.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm

  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm
  • Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có)
  • Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa Quyền lợi bảo hiểm
  • Các văn bản xác nhận, thỏa thuận khác (nếu có).

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment