Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng

Khoản khấu trừ hàng tháng là:

  • Bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng.
  • Là khoản tiền được Công ty khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng theo thứ tự:
    • Ưu tiên khấu trừ từ Giá trị Tài khoản cơ bản trước
    • Nếu Giá trị Tài khoản cơ bản không đủ, Khoản khấu trừ hàng tháng sẽ được tự động khấu trừ từ Giá trị tài khoản đóng thêm (hay Giá trị tài khoản tích lũy).

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment