Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, Khoản nợ bao gồm các chi phí sau:

  • Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn nhưng chưa được thanh toán
  • Các khoản khấu trừ hàng tháng đến hạn nhưng chưa được khấu trừ
  • Các khoản tạm ứng và lãi phát sinh từ việc tạm ứng tiền của Khách hàng.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment