Ngày Kết Thúc Hợp Đồng (Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng)

  • Là ngày Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, các Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng sẽ chấm dứt.
  • Vào ngày này, Người thụ hưởng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, nếu có).
  • Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment