Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

Là ngày Bên mua bảo hiểm đạt đủ các điều kiện sau:

  • Hoàn thành Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Đóng đầy đủ các khoản Phí bảo Hiểm
  • Được Công ty Bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm

Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment