Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng

  • Là ngày lặp lại hàng năm tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng, trong suốt thời hạn Hợp đồng.
    Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 29/2/2020. Vậy, ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 29/2 hàng năm.
  • Nếu trong năm đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
    Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào năm 2021 do tháng 2 không có ngày 29 nên ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ là ngày 28/2/2021

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment