Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng

  • Là ngày lặp lại hàng tháng tương ứng với Ngày hiệu lực hợp đồng.
    Ví dụ: : Hợp đồng bảo hiểm của bạn có Ngày hiệu lực hợp đồng là 31/3/2021. Vậy, ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 31 hàng tháng
  • Nếu trong tháng đó không có ngày tương ứng, thì ngày liền kề trước đó sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
    Ví dụ: Với Ngày hiệu lực hợp đồng tương tự như trên, vào tháng 4, do không có ngày 31 nên ngày kỷ niệm tháng hợp đồng sẽ là ngày 30/4

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment