Người Được Bảo Hiểm Chính

Là người mà:

 • Được hưởng các quyền lợi của cả Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có tham gia)
 • Được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm và được chấp thuận bởi Công ty bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể là:
  • Bản thân Bên mua bảo hiểm
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của Bên mua bảo hiểm
  • Anh, chị, em ruột của Bên mua bảo hiểm
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của Bên mua bảo hiểm
  • Người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Nếu không may tử vong, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt
 • Một Hợp đồng bảo hiểm chỉ có một “Người được bảo hiểm chính”
 • Không thể được thay đổi trên Hợp đồng bảo hiểm.
nguoi duoc bao hiem chinh 02

Ví dụ: Chị Lan tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Generali Việt Nam.
Trong đó:

nguoi duoc bao hiem chinh 03

Nếu chẳng may Chị Lan xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong:

 • Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả 1 tỷ đồng từ quyền lợi của sản phẩm VITA – Đầu Tư Như Ý; đồng thời
 • Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment