• Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty Bảo hiểm theo thời hạn quy định.
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng, tùy theo sản phẩm bảo hiểm và mức độ rủi ro của Người được bảo hiểm.
  • Có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ hàng tháng/ quý/ năm, tùy theo Sản phẩm bảo hiểm

Phí bảo hiểm được dùng để

phi bao hiem la gi 02
  • Đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng và Quyền lợi của Khách hàng
  • Thanh toán các khoản phí cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment