Phí Bảo Hiểm Rủi Ro

  • Được Công ty bảo hiểm dùng để chi trả Quyền lợi bảo hiểm rủi ro của Sản phẩm bảo hiểm chính và Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
  • Khác nhau đối với từng Khách hàng vì được tính toán dựa trên các yếu tố như: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng sức khỏe, Nghề nghiệp, v.v. của Người được bảo hiểm.
    Ví dụ: Những người còn trẻ, có sức khỏe tốt, làm công việc có mức độ rủi ro thấp như hành chính, văn phòng thì phí bảo hiểm rủi ro thấp.
  • Là một khoản phí nằm trong Khoản khấu trừ hàng tháng (Khoản khấu trừ hàng tháng gồm: Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng).

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment