Phí Chấm Dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm Trước Hạn

  • Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho Công Ty bảo Hiểm khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn
  • Mức phí sẽ phụ thuộc vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, và được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment