Phí Chuyển Đổi Quỹ

  1. Là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho Công ty bảo hiểm khi yêu cầu chuyển đổi quỹ
  2. Phí chuyển đổi quỹ cho lần chuyển đổi đầu tiên thường là miễn phí. Số lần chuyển đổi miễn phí phụ thuộc vào Quy tắc và Điều khoản của từng Sản phẩm bảo hiểm
  3. Là thuật ngữ dùng trong Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment