Phí Ban Đầu (Phí Bảo Hiểm Tạm Tính)

Phí ban đầu, hay Phí bảo hiểm tạm tính, là:

  • Được dùng để chi trả một số chi phí liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm như: phí phát hành hợp đồng, phí phát triển sản phẩm bảo hiểm, v.v.
  • Là khoản phí được trích từ Phí bảo hiểm định kỳ và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có).
  • Là thuật ngữ được dùng cho các Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
phi ban dau la gi 02

Ví dụ:

Bạn mua một Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị với Generali Việt Nam có phí định kỳ là 20 triệu đồng. Theo đó, khi bạn đóng phí định kỳ:

  • Generali sẽ trích ra 5% phí định kỳ (tức 1 triệu đồng) là Phí bảo hiểm ban đầu.
  • Phần tiền còn lại (19 triệu đồng) được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng để đem đi đầu tư sinh lời.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment