• Là chi phí thanh toán cho Công ty Quản lý quỹ đầu tư, để thực hiện các hoạt động quản lý Quỹ.
  • Mức phí quản lý quỹ sẽ tùy thuộc vào quy định của từng loại sản phẩm bảo hiểm.
  • Là thuật ngữ được dùng cho Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung & Liên kết đơn vị.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment