Phí Quản Lý Hợp Đồng

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty bảo hiểm thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc:

  • Quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment