Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Sung (Bảo Hiểm Bổ Trợ)

Là sản phẩm giúp gia tăng thêm Quyền lợi bảo vệ cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình (nếu có) bên cạnh quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm chính.

Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm có:

  1. Quyền lợi bảo vệ của sản phẩm chính là chi trả khi Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn)
  2. Quyền lợi bảo vệ gia tăng của sản phẩm bổ trợ là Hỗ trợ viện phí

Nếu Khách hàng không may nằm viện thì sẽ được chi trả hỗ trợ viện phí.

Nếu KHÔNG CÓ SẢN PHẨM BỔ TRỢ và Khách hàng không may nằm viện thì sẽ KHÔNG được chi trả hỗ trợ viện phí.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment