Thẩm định là quá trình Công ty Bảo hiểm kiểm tra Người được bảo hiểm có thỏa các điều kiện để tham gia Bảo hiểm hay không.

Thông thường, Công ty Bảo hiểm sẽ thẩm định các điều kiện về:

  • Sức khỏe
  • Tài chính
  • Nghề nghiệp
  • Hoạt động xã hội của Khách hàng

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment