Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (Phí bảo hiểm mở rộng)

Là khoản phí mà Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.

Ví dụ: Chị Huyền mua sản phẩm bảo hiểm chính với mức phí 20 triệu đồng/ năm. Chị Huyền mua thêm sản phẩm bổ trợ với mức phí 1 triệu đồng/năm.

=> Vậy, Phí bảo hiểm bổ trợ là 1 triệu đồng.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment