Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư.

Đặc điểm chính:

  • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
  • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
  • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) – gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
    • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
    • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment