Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính

Sản phẩm bảo hiểm chính là sản phẩm chứa những Quyền lợi chính của Hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm:

  1. Cách mua: Có thể mua độc lập, riêng lẻ (khác với Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ).
  2. Quyền lợi: Tùy theo sản phẩm sẽ có các quyền lợi như: Quyền lợi bảo vệ, Quyền lợi thưởng (do duy trì hợp đồng), Quyền lợi đầu tư
  3. Giá trị hoàn lại khi kết thúc hợp đồng: Có
  4. Phạm vi bảo vệ: Hầu hết chỉ bảo vệ trước những rủi ro lớn như tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;
  5. Gia tăng quyền lợi: Có thể mua kèm với Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ như: Hỗ trợ viện phí, Miễn đóng phí, Hỗ trợ tài chính, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, v.v.

Khi tham gia bảo hiểm, bạn nên tham gia “trọn gói” sản phẩm chính đi kèm với một số sản phẩm bổ trợ để có được những quyền lợi toàn diện nhất.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment