• Là khoảng thời gian mà nếu rủi ro xảy ra, Bên mua bảo hiểm sẽ không được nhận Quyền lợi bảo hiểm.
  • Được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.
  • Thời gian chờ được tính từ khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng.

Ví dụ: Nếu hợp đồng quy định thời gian chờ của quyền lợi A là 60 ngày, thì bạn sẽ nhận được quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra từ ngày thứ 61 trở đi.

Vì sao cần có thời gian chờ?

thoi gian cho la gi 02

Nếu không có quy định này, những người có mục đích trục lợi biết trước rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra (hoặc cố tình tạo ra rủi ro) sẽ tham gia bảo hiểm để nhận quyền lợi.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment