• Là khoản tiền mà Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả cho Người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
  • Là số tiền cố định, được nêu rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.
  • Tùy theo quy định của Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể thay đổi số tiền bảo hiểm nếu có nhu cầu.
so tien bao hiem la gi 02

Ví dụ: Chị Huyền mua sản phẩm VITA – Sống Tự Tin của Generali Việt Nam với mệnh giá của

  • Sản phẩm bảo hiểm chính: 500.000.000 VND
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ: 100.000.000 VND

Nếu không may tử vong, gia đình chị Huyền sẽ nhận tổng cộng 600.000.000 VND. Đây chính là số tiền bảo hiểm.

Nguồn: Generali – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net

Chuyên trang tuyển dụng, Tin tức, Kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam
Cùng nhau xây dựng cộng đồng tư vấn viên tài năng.
Website: https://nghebaohiem.net/
-----
Phát triển bởi
CÔNG TY TNHH AGENTC ASIA
Website: http://agentc.asia/

Leave a Comment